Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o novim kontraindikacijama i preporukama za minimizaciju rizika od pojave kardiovaskularnih događaja i teške bradikardije pri primeni leka Coraxan® (ivabradin).

Objavljeno u kategoriji: Vesti