Obaveštenje podnosiocima zahteva za kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava

Obaveštavaju se podnosioci zahteva za kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava da je, počev od 30.03.2015. godine, potrebno zakazivanje termina u slučaju predaje više od pet zahteva za kontrolu kvaliteta od strane jednog podnosioca zahteva. Navedena mera se uvodi u cilju boljeg planiranja i efikasnijeg obavljanja poslova u vezi sa izdavanjem sertifikata analize. Termini se zakazuju na broj telefona: 011/3951-150.