SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je nakon obavljene kontrole kvaliteta a na osnovu dostavljene dokumentacije i na osnovu dostavljenih uzoraka, 14.03.2015. godine izdala sertifikat analize za lek Pentaxim, vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize i Haemophilusa tip b, nosioca dozvole Sanofi-Aventis d.o.o. Beograd, za seriju broj L4196-1, roka upotrebe do 10.2016. godine, a u količini od 66.050 doza.

Imajući u vidu izuzetan javno-zdravstveni interes imunizacije dece prema Kalendaru imunizacije u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima, eksperti Agencije su požrtvovanim neprestanim radom u najkraćem mogućem roku, procenili dokumentaciju i uzorke u skladu sa Pravilnikom o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava. Nakon toga je danas, 14.03.2015., direktor ALIMS-a Spec. dr. med. Saša Jaćović potpisao sertifikat analize kojim se potvrđuje kvalitet uvezene serije leka. Ovaj proces je realizovan uz zalaganje i koordinaciju Ministarstva zdravlja Republike Srbije u upravljanju i nadzoru situacije vezano sa imunizacijom.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije saopštava da su se ovim stekli uslovi da se vakcina Pentaxim, serija L4196-1 distribuira od strane Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, kako bi se obezbedila snabdevenost zdravstvenih ustanova i kontinuitet započete imunizacije.