Predavanje o značaju farmakovigilance u KBC Zvezdara

Predstavnici ALIMS-a su 26.02.2015. godine posetili Kliničko bolnički centar Zvezdara i tom prilikom održali veoma uspešan radni sastanak na kojem je prisustvovalo oko 80 zdravstvenih stručnjaka ove zdravstvene ustanove. Predstavnici ALIMS-a su održali predavanja u cilju podsećanja zdravstvenih stručnjaka KBC Zvezdara na značaj farmakovigilance i predstavljanja uloga i odgovornosti u sistemu prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove u Republici Srbiji. Prikazom i diskusijom slučaja neželjenih reakcija iz baze Nacionalnog centra za farmakovigilancu ALIMS-a pojašnjeni su praktični aspekti prijavljivanja neželjenih reakcija. Takođe, u svetlu podataka Svetske zdravstvene organizacije (SZO), sagledan je trenutni status sistema farmakovigilance u Republici Srbije i ciljevi njegovog daljeg razvoja. U poslednjih 10 godina godišnji broj prijavljenih neželjenih reakcija u Srbiji povećao se čak 10 puta, ali je i dalje stopa prijavljivanja nedovoljna u poređenju sa zemljama sa razvijenim sistemom farmakovigilance i preporukama SZO. Predstavnici ALIMS-a su nastojali da edukacijom koju su održali u KBC Zvezdara podstaknu i dodatno ohrabre zdravstvene stručnjake da prijavljuju neželjene reakcije i tako doprinesu daljem razvoju sistema farmakovigilance u našoj zemlji.

KBC Zvezdara

KBC Zvezdara