Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim informacijama koje se odnose na bezbednost primene lekova koji sadrže mikofenolat mofetil/mikofenolnu kiselinu.

Objavljeno u kategoriji: Vesti