Važno obaveštenje povodom ažuriranja kontakata koordinatora za farmakovigilancu

U skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima Srbije (Sl. glasnik RS br. 30/2010, 107/2012), Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) organizuje i prati način prikupljanja i procenu neželjenih reakcija na lekove, kao i obradu i procenu dobijenih podataka, da bi u cilju zaštite zdravlja, prave informacije o tome bile dostupne zdravstvenim radnicima, a po potrebi i široj javnosti.
ALIMS je pokrenula postupak ažuriranja kontakata koordinatora za farmakovigilancu imenovanih od strane zdravstvenih ustanova Republike Srbije. Koordinator za farmakovigilancu je zaposleno lice zdravstvene ustanove koje obavlja poslove prikupljanja slučajeva neželjenih reakcija u okviru ustanove i njihovog prosleđivanja ALIMS-u. Osim toga, ALIMS posredstvom koordinatora obaveštava zdravstvene ustanove o novim bezbednosnim informacijama o lekovima, edukacijama iz farmakovigilance i novinama u ovoj važnoj oblasti.

U zavisnosti od složenosti organizacione strukture zdravstvene ustanove, preporuka je da za svaku specifičnu oblast, odnosno kliniku, bude nadležan jedan koordinator za farmakovigilancu.
Ukoliko imate pitanja u vezi sa imenovanjem koordinatora za farmakovigilancu i dostavljanjanjem kontakt podataka ALIMS-u, možete se dodatno informisati u Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a putem telefona 011/3951-130.