Važno obaveštenje

Povodom obaveštenja Nacionalne Agencije za lekove i medicinska sredstva Rumunije koja je izdala saopštenje na temu određenih količina lekova ukradenih iz apoteke u Braila Emergency County Hospital u Rumuniji, i bojazni o njihovoj daljoj zloupotrebi, o čemu smo obavešteni preko Working group of enforcement officers (WGEO) organizacije Heads of Medicines Agencies (HMA) obaveštavamo javnost o sledećem:

Radi se o lekovima:

    • Avastin 25mg/ml, boč. 4ml, serije B7110B01 (rok: 11. 2015.) i B8000B02 (rok: 4. 2016.)
    • Avastin 25mg/ml, boč. 16ml, serije B7031B03 (rok: 2. 2016.) i B7050B06 (rok: 6. 2016.)
    • Herceptin 150 mg, serija H4450B03 (rok: 5. 2018.)
    • Nivestim 30MU/0.5ml, serija 2861123B (rok: 31. 3. 2016.)
    • Torisel 25mg/ml, serija AJ64/92 (rok: 30. 4. 2017.).

Ukupna količina ukradenih lekova iznosi 282 pakovanja.

Uvidom u bazu podataka Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, utvrdili smo da se nijedna od navedenih serija lekova nikada nije nalazila u prometu u Republici Srbiji.