Poseta delegacije ALIMS Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Na poziv direktorice Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH) Prim. mr ph. spec. Nataše Grubiše, u periodu od 16-17.11.2014., u poseti sedištu ALMBIH u Banjaluci je boravila delegacija Agencije za lekove i medicicinska sredstva Srbije (ALIMS) koju su činili direktor Spec.dr.med. Saša Jaćović, i menadžer za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Mr.farm. Pavle Zelić. Cilj posete je bio intenziviranje postojeće međudržavne saradnje ova dva referentna regulatorna tela u oblasti lekova i medicinskih sredstava, koja je definisana Ugovorom o poslovnoj saradnji iz 2009. godine, i regionalnim Memorandumom o saradnji i razumevanju iz 2014. godine. Tokom dvodnevnih intenzivnih aktivnosti, gosti iz Beograda su imali priliku da se detaljno upoznaju sa oblastima i načinom rada svih službi ALMBIH, sa akcentom na novom informacionom sistemu i njegovoj primeni u praksi. U okviru dosadašnje saradnje, ALIMS je obavljao kompletnu laboratorijsku kontrolu kvaliteta određenih uzoraka lekova slatih iz ALMBIH, i sprovodio edukaciju eksperata iz BiH na teme od posebnog interesa.

Ovom prilikom, dogovorena je dalja uzajamna edukacija iz oblasti IT rešenja koja se primenjuju u ALMBIH i ALIMS, zatim studijska poseta Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji ALIMS stručnjaka iz Kontolne laboratorije ALMBIH u Sarajevu, i planirane su aktivnosti u oblastima medicinskih sredstava, kontrole kliničkih ispitivanja, borbe protiv falsifikovanih lekova, i drugo. Delegacija ALIMS je ponudila podršku ALMBIH u pogledu daljeg uključivanja ove institucije u međunarodne organizacije, radne grupe i forume, kao i u pogledu koristi od bilateralnih sporazuma ALIMS (npr. sa Italijom i Ruskom Federacijom) i dogovorene su zajedničke aktivnosti u pogledu apliciranja za, i realizacije projeka Evropske unije sa ciljem izgradnje kapaciteta ovih institucija. Konačno, direktorica Grubiša je zvanično pozvala direktora Jaćovića na regionalnu konferenciju koju ALMBIH organizuje 19-21.03.2015. na Jahorini gde će se i kroz prezentacije predstaviti agencije potpisnice pominjanog Memoranduma.

Ova poseta će omogućiti dalje bliže povezivanje ALMBIH i ALIMS i unapređivanje njihovih kompetencija u pogledu obezbeđivanja dostupnosti isključivo kvalitetnih, efikasnih i pre svega bezbednih lekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini i Srbiji što je od velike koristi za pacijente u obe ove države.