POJAČANA UPOZORENjA ZA PRIMENU VALPROATA KOD ŽENA I DEVOJAKA

Na osnovu mišljenja Komiteta za procenu rizika u oblasti farmakovigilance (PRAC) Evropske agencije za lekove (EMA), doneta je preporuka o ograničenju primene valproinske kiseline i/ili njenih soli i derivata zbog rizika od urođenih anomalija i problema u razvoju dece koja su valproatu bila izložena u uterusu majke tokom njene trudnoće. Trudnice i žene ili devojke koje mogu da ostanu trudne ne treba da koriste lekove koji sadrže valproat u terapiji epilepsije ili bipolarnih poremećaja osim kada za njih ne postoji druga terapijska opcija.
Detaljnije informacije pročitajte ovde.

Objavljeno u kategoriji: Vesti