Pismo zdravstvenim radnicima: Stelara® (ustekinumab): rizik za eksfolijativni dermatitis i eksfolijaciju kože

Kompanija Janssen Cilag Kft. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim informacijama koje se odnose na bezbednost primene leka Stelara®:

  • Kod pacijenata koji su u terapiji psorijaze primali ustekinumab, u retkim slučajevima zabeležena je pojava eksfolijativnog dermatitisa ili eksfolijacije kože bez drugih simptoma eksfolijativnog dermatitisa.
  • Kod pacijenata koji primaju ustekinumab zdravstveni radnici treba da obrate pažnju na simptome eksfolijativnog dermatitisa koji se nekad možda ne mogu klinički razlikovati od eritrodermične psorijaze. Eritrodermična psorijaza se može razviti kod pacijenata sa psorijazom tipa plaka kao deo prirodnog procesa bolesti. Ukoliko kod pacijenta dođe do pojave ovih simptoma, potrebno je započeti primenu odgovarajuće terapije, a ukoliko se sumnja da su ovi simptomi bili uzrokovani reakcijom na lek potrebno je obustaviti lečenje ustekinumabom.
  • Pacijente koji primaju ustekinumab potrebno je uputiti da obrate pažnju na pojavu simptoma eksfolijativnog dermatitisa ili eritrodermične psorijaze (npr. povećanje crvenila i deskvamacija kože sa velikih površina tela) i ako primete bilo koji od ovih simptoma da o tome odmah obaveste lekara.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove .