Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim informacijama o leku Prolia® (denosumab) 60 mg: Nove informacije u cilju smanjenja rizika od osteonekroze vilice i hipokalcemije.

Objavljeno u kategoriji: Vesti