Deseti godišnji simpozijum pod nazivom “Aktuelni regulatorni aspekti u oblasti lekova i medicinskih sredstava u humanoj i veterinarskoj medicini”

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je, zajedno sa Grupacijom domaćih proizvođača lekova u okviru Privredne komore Srbije, i uz podršku Udruženje proizvođača inovativnih lekova – INOVIA i Udruženja inostranih proizvođača generičkih lekova i nosilaca dozvola za promet – GENEZIS, u Vršcu, od 14 – 15. novembra 2014. godine u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra Millenium AD organizovala svoj jubilarni deseti godišnji simpozijum pod nazivom “Aktuelni regulatorni aspekti u oblasti lekova i medicinskih sredstava u humanoj i veterinarskoj medicini”.

Vršac

Vršac

Vršac

Vršac

Kao i prethodnih godina, pokrovitelj skupa je bilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije koje je uzelo i aktivno učešće na skupu kroz nastup pomoćnika ministra Prof. dr Predraga Sazdanovića, koji je otvorio skup i održao predavanje u plenarnoj sesiji na temu Evrointegracija i bilateralne saradnje Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

DETALjNIJE

Na zahtev klijenata Agencije i učesnika simpozijuma “Aktuelni regulatorni aspekti u oblasti lekova i medicinskih sredstava u humanoj i veterinarskoj medicini” održanog u Vršcu,14 i 15.novembra 2014.godine, na našem sajtu su postavljene prezentacije prema redosledu izlaganja. Sve prezentacije su u pdf formatu i možete ih preuzeti na stranici: O Agenciji/Prezentacije ili klikom na (link).