Pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa novim informacijama o riziku od nastanka trombotičke mikroangiopatije i nefrotskog sindroma pri primeni interferon beta

Kompanije Merck d.o.o, Medis Pharma d.o.o. i Bayer d.o.o. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputile su pismo zdravstvenim radnicima o sledećim važnim bezbednosnim informacijama koje se odnose na lekove koji sadrže interferon beta, a primenjuju se za lečenje multiple skleroze:
– Slučajevi trombotičke mikroangiopatije (TMA), uključujući i slučajeve sa smrtnim ishodom, zabeleženi su tokom lečenja multiple skleroze lekovima koji sadrže intefreron beta. U većini slučajeva TMA je zabeležena u vidu trombotičke trombocitopenijske purpure ili hemolitičkog uremijskog sindroma. Takođe, prijavljeni su i slučajevi nefrotskog sindroma sa različitim oblicima nefropatija.
– TMA i nefrotski sindrom mogu se razviti u periodu od nekoliko nedelja do nekoliko godina nakon početka primene interferona beta.

Budite na oprezu zbog moguće pojave ovih simptoma, a u slučaju da se pojave odmah započnite lečenje u skladu sa uputstvima navedenim u daljem tekstu:


Preporuke u vezi sa TMA:

  • Klinička slika TMA uključuje trombocitopeniju, pojavu hipertenzije, povišenu temperaturu, CNS simptome (npr. konfuzija i pareza) i poremećaj funkcije bubrega. Pri pojavi kliničkih simptoma TMA, potrebno je proveriti nivo trombocita u krvi, nivo serumske laktat dehidrogenaze i funkciju bubrega. Takođe, potrebno je testirati prisustvo fragmenata crvenih krvnih zrnaca u razmazu krvi.
    Ako se dijagnostikuje TMA, neophodno je što pre započeti lečenje (razmotriti izmenu plazme) i odmah prekinuti terapiju interferonom beta.

Preporuke u vezi sa nefrotskim sindromom:

  • Potrebno je periodično praćenje funkcije bubrega i praćenje pojave ranih znakova ili simptoma nefrotskog sindroma kao što su edem, proteinurija i poremećaj funkcije bubrega, posebno kod pacijenata koji su pod visokim rizikom za nastanak bolesti bubrega.
    Ukoliko dođe do pojave nefrotskog sindroma, lečenje se započinje odmah i razmatra se ukidanje terapije interferonom beta.

Lekovi koji sadrže interferon beta, a odobreni su za lečenje multiple skleroze u Srbiji su:

  • Avonex® (interferon beta-1a)
  • Rebif® (interferon beta-1a)
  • Betaferon® (interferon beta-1b)

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .