Dobijen sertifikat o usaglašenosti rada sa zahtevima standarda ISO 17025

Nacionalna kontrolna laboratorija Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je 03. oktobra 2014. godine dobila sertifikat o usaglašenosti rada sa zahtevima standarda ISO 17025 od strane Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju (EDQM), koji je deo Saveta Evrope. Sertifikat je rezultat provere koju su sproveli vrhunski stručnjaci iz elitnih laboratorija Evropske unije, čiji je rad usklađen sa najvišim zahtevima farmaceutske struke. Tom prilikom je proveravano funkcionisanje sistema upravljanja kvalitetom, kao i proces kontrole kvaliteta lekova u fizičko-hemijskoj i biološkoj laboratoriji.
Rad Nacionalne kontrolne laboratorije je ocenjen kao visoko stručan i usaglašen sa Evropskom farmakopejom, zahtevima standarda ISO 17025 i najnovijim međunarodnim direktivama i smernicama.

U izveštaju proverivača je posebno pohvaljena integrisanost sistema upravljanja kvalitetom u svakodnevni rad laboratorije, kao i motivisanost, obučenost i posvećenost zaposlenih održanju kvaliteta rada i njegovom kontinuiranom unapređenju. Ovom proverom je potvrđen visoki renome Nacionalne kontrolne laboratorije, koji ona uživa u okviru mreže evropskih laboratorija za kontrolu lekova, čiji je punopravni član od 2004. godine.