Obaveštenje za nosioce dozvola: usklađivanje i dodavanje novih standardnih termina

Obaveštenje za nosioce dozvola: Obaveštavamo nosioce dozvola za lek u republici Srbiji da je došlo do usklađivanja i dodavanja novih standardnih termina Ph. Eur. za farmaceutske oblike, načine primene, kombinovane standardne termine, i sisteme za zatvaranje i dostavna sredstva. Dodata su 32 nova standardna termina na srpskom jeziku. Izmenjen je naziv standardog termina “Tableta za oralnu suspenziju” (engl. Dispersible tablet) u “Disperzibilna tableta”.

Ova izmena važi od 1.10.2014. Nosioci dozvole za lek koji već imaju dozvolu za lek sa ovim farmaceutskim oblikom su u obavezi da izmenu u dokumentaciji implementiraju tokom sledeće obnove dozvole za lek.

Spisak svih standardnih termina nalazi u delu Regulativa/Farmakopeja/Standardni termini .