ALERT ZA LEK – Norvir®, film tableta, 30×100 mg

Predstavništvo Abbvie Biopharmaceuticals GmbH, Beograd, kao nosilac dozvole za lek, izdalo je upozorenje zdravstvenim radnicima da se u tekstu uputstva za lek Norvir®, film tableta, 30×100 mg, navedene serije, ne nalaze važne informacije vezane za istovremenu primenu leka sa lekom tadalafil. Alert za lek preuzmite OVDE .