Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Advia Centaur TnI- Ultra – Imunohemija, tumor markeri

Proizvođač SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC., 511 Benedict Avenue, Tarrytown, 10591, New York, SAD, izdao Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Advia Centaur TnI- Ultra – Imunohemija, tumor markeri

Test

Kataloški Broj

„Siemens Material“
Broj (SMN)

Lot kutije se
završava sa: /
Datum isteka

TNI-Ultra

02789602 (100 tests)
02790309 (500 tests)

10317708 (100 tests)
10317709 (500 tests)

078/ 18.07.2014.
079/ 18.07.2014.
082/ 27.09.2014.
083/ 29.11.2014.
084/ 28.12.2014.

Proizvođač medicinskog sredstva, „Siemens Healthcare Diagnostics“ je, tokom interne provere u okviru kontrole kvaliteta, istragom lota 084 utvrdio da je, u nekim od pakovanja „ADVIA Centaur TnI-Ultra Ready Packs“, čvrsta faza reagensa izgledom tamnija. Ova tamnija boja čvrste faze reagensa stvara mogućnost dobijanja netačnih kontrola i rezultata za pacijenata.
Proizvođač procenjuje da 0,2% od ukupne količine reagensa „ADVIA Centaur TnI-Ultra Ready Packs“ može biti pogođeno. Pomeranja koja su otkrivena u ovim pakovanjima u najvećem broju slučajeva biće izražena na niskim nivoima kontrola. Detaljnije …

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu Advia Centaur TnI- Ultra – Imunohemija, tumor markeri, možete pregledati ovde .