NAJAVA SIMPOZIJUMA

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i Grupacija domaćih proizvođača lekova, organizuju svoj jubilarni 10. tradicionalni simpozijum koji će se održati u Vršcu od 13 do 15. novembra 2014. godine.
Uskoro će biti objavljeno više detalja o temama, programu i načinu učešća.