ALERT ZA LEK – Protamin sulfat, rastvor za injekciju, 5 x (50mg/5mL) proizvođača Galenika A.D.