SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Konferencija u organizaciji Evropske agencije za lekove (EMA) i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) pod nazivom: „Jačanje komunikacije sa pacijentima i zdravstvenim radnicima“ je održana u Beogradu 23. juna 2014, kao deo projekta u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije.

Andreas Pott deputy director EMA
Andreas Pott, zam.direktora EMA

Zlatibor Loncar Minister of Health
Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja

Saša Jaćović ALIMS managin director
Sasa Jaćović, direktor ALIMS-a

Maja Vuckovic Krcmar EU Delegation
Maja Vučković Krčmar, Delegacija EU u Srbiji

Cilj ovog skupa je bio da okupi na jednom mestu predstavnike regulatornih tela za oblast lekova u Srbiji i regionu, ali pre svega, organizacije pacijenata i udruženja zdravstvenih radnika u našoj zemlji. Učestvovalo je skoro 150 delegata iz preko 50 različitih organizacija, a tu su bili i eminentni predavači i gosti iz više od 20 zemalja članica EU i zemalja u predpristupnom statusu.

Saopštenje preuzmite OVDE .