Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od potencijalno životno ugrožavajućeg akcidentalnog izlaganja transdermalnim flasterima fentanila

Nosioci dozvola za transdermalne flastere fentanila Durogesic® (Janssen Cilag Kft), Victanyl® (Actavis d.o.o) i Fentanyl Sandoz® MAT (Sandoz Pharmaceuticals d.d), u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdravstvenim radnicima da bi ih obavestili o sledećem:
1. Slučajevi akcidentalnog izlaganja transdermalnim flasterima fentanila, posebno dece, i dalje se prijavljuju u Evropi.
2. Radi sprečavanja potencijalne opasnosti po život usled slučajnog (akcidentalnog) izlaganja transdermalnom fentanilu, podsećamo zdravstvene radnike na važnost jasnog informisanja pacijenata i negovatelja o riziku od slučajnog prenošenja flastera, slučajnog gutanja flastera i o potrebi odgovarajućeg odlaganja flastera:

  • Slučajno izlaganje usled prenošenja flastera: pacijente i negovatelje treba posavetovati da ukoliko se flaster slučajno prenese na drugu osobu, zalepljeni flaster se mora odmah skinuti sa kože te osobe.
  • Slučajno gutanje: pacijente i negovatelje treba posavetovati da pažljivo odaberu mesto primene i provere prijanjanje flastera.

  • Iskorišćeni flasteri: pacijente i negovatelje treba posavetovati da iskorišćeni flaster odmah presaviju na pola tako da lepljive strane budu okrenute jedna prema drugoj, a potom ga bezbedno uklone (van domašaja dece) u skladu sa uputstvom za lek koje je priloženo u pakovanju.

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE .