Navođenje informacija o dodatnom praćenju leka i prijavljivanju neželjenih reakcija na lek u informacijama o leku

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je pokrenula postupak navođenja informacija o dodatnom praćenju leka i prijavljivanju neželjenih reakcija na lek u Sažetku karakteristika leka (SmPC) i Uputstvu za lek (PIL) u cilju unapređenja aktivnosti farmakovigilance u Republici Srbiji i harmonizacije sa dobrom praksom u Evropskoj uniji (EU). Detaljnije…Alims» Informacije – nosioci dozvola

Objavljeno u kategoriji: Vesti