ALERT ZA LEK – Fluorouracil-Teva, 50mg/ml, 1x5ml, rastvor za injekciju

TEVA Srbija d.o.o. Beograd, kao nosilac dozvole za lek ustanovio je da se na pakovanju leka Fluorouracil-Teva (50mg/ml, 1x5ml, rastvor za injekciju), kao i u tekstu uputstva za lek za navedne serije leka ne nalaze važne informacije o dodatnim upozorenjima i uslovima čuvanja leka koje su odobrene u postupku izdavanja dozvole za lek.
Alert za lek preuzmite OVDE .