Potpisan Memorandum o razumevanju i saradnji zemalja regiona

U Podgorici je 2. juna 2014. u prisustvu ministra zdravlja Crne Gore prof. dr Miodraga Radunovića i uvaženih gostiju potpisan regionalni Memorandum o razumevanju i saradnji između Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED), Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH), Biroa za lekove Republike Makedonije i Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS). Memorandum su potpisali direktori navednih institucija spec. dr Saša Jaćović (ALIMS), dr sc.spec. Viola Macolić-Šarinić (HALMED), prim. mr. farm.spec. Nataša Grubiša (ALMBIH), mr. farm.spec. Katerina Aleksoska (Biroa za lekove) i dr spec. Milorad Drljević (CALIMS). Memorandum je zaključen na tri godine, do juna 2017. i ima mogućnost obnavljanja.

Podgorica, 2. juna 2014.

MEM-CG4

MEM-CG3

MEM-CG2

Cilj Memoranduma je obezbediti dostupnije lekove i medicinska sredstva pacijentima u državama potpisnicama ali pre svega veću bezbednost i kvalitet lekova kako bi se osiguralo javno zdravlje.

Preuzmite saopštenje u celosti OVDE .