ALERT ZA LEK – Thiogamma 600 injekt

Worwag pharma GmbH & Co. KG PREDSTAVNIŠTVO Beograd, nosilac dozvole za lek u Republici Srbiji, obaveštava Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije da dobrovoljno povlači iz prometa navedene serije leka (1007054 , 1007083, 1010167, 1107170, 1111060, 12C218) Thiogamma 600 injekt, koncentrat za rastvor za infuziju, 5 ampula od 20ml. Alert za lek preuzmite OVDE .