UPUTSTVO ZA UVOZNIKE ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRENjE UVOZA NEREGISTROVANOG LEKA ILI NEREGISTROVANOG MEDICINSKOG SREDSTVA KAO DONACIJE ILI HUMANITARNE POMOĆI U OKOLNOSTIMA IZAZVANIM ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Povodom vanredne situacije izazvane elementarnim nepogodama, za potencijalne donatore lekova i medicinskih sredstava je 23.05.2014. doneseno uputstvo Ministarstva zdravlja Republike Srbije .
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije postupa na osnovu ovog uputstva i precizira sledeću dokumentaciju koju Agenciji podnosi uvoznik radi izdavanja odobrenja za uvoz neregistrovanog leka kao donacije ili humanitarne pomoći. Preuzmite detaljno uputstvo OVDE

Sve dodatne informacije na ovu temu se mogu dobiti putem i-mejl adrese donacija@alims.gov.rs