Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Single Chamber External Pulse Generator Model: 5348 – Pejsmejker

Proizvođač Medtronic Inc., 710 Medtronic Parkway N.E., Minneapolis, MN 55432, SAD, izdao Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Single Chamber External Pulse Generator Model: 5348 – Pejsmejker, privremeni, jednokomorni, serija od PEP001001P do PEP050019P i od PEP001001K do PEP001714K .

„Single Chamber External Pulse Generator” (EPG), model 5348 je privremeni, jednokomorni pejsmejker na baterijsko napajanje, dizajniran prvenstveno za privremenu terapiju elektrostimulacijom protiv bradikardije u asinhronome ili sinhronome načinu rada, u zavisnosti od zahteva. U asinhronome načinu rada dostupna je terapija elektrostimulacijom visoke frekvencije „burst” do 800 impulsa u minuti (ppm) za atrijalnu tahiaritmiju. Uređaj je obično spojen s privremenim transvenskim, epikardijalnim ili miokardijalnim elektrodama za elektrostimulaciju, u bipolarnoj konfiguraciji, pomoću kabla za bolesnika ili hirurškog kabla. Detaljnije

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu Single Chamber External Pulse Generator Model: 5348 – Pejsmejker, privremeni, jednokomorni, možete pregledati OVDE.