Važno obaveštenje o medicinskim sredstvima

Proizvođač SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC., 511 Benedict Avenue, Tarrytown, 10591, New York, SAD, izdao Važno obaveštenje o medicinskim sredstvima:

  1. Advia Centaur Vitamin D Total (VitD) – Imunohemija, koštane i mineralne metaboličke analize
  2. Advia Centaur Procalcitonin – Imunohemija, individualni i specifični hormoni
  3. Advia Centaur TSH3-Ultra – Imunohemija, tireoidni funkcionalni markeri

„Siemens Healthcare Diagnostics“ je utvrdio da uzorci koji sadrže fluorescein mogu pokazati interferencu sa „ADVIA Centaur Systems TSH3 Ultra“, „Vitamin D“ i „ADVIA Centaur BRAHMS Procalcitonin“ esejom. Detaljnije