Pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim informacijama koje se odnose na ažurirani spisak aparata za merenje nivoa glukoze u krvi koji su kompatibilni sa primenom leka Extraneal (ikodekstrin)