Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima indikacije i preporukama za praćenje primene leka Bivalos (stroncijum-ranelat)