Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju terapijske primene lekova koji sadrže diklofenak i namenjeni su za sistemsku primenu