Diklofenak: Nove kontraindikacije i upozorenja nakon procene njegove kardiovaskularne bezbednosti

Kompanije Galenika a.d, Alvogen Pharma d.o.o, Hemofarm A.D, Krka–Farma d.o.o. i PharmaSwiss d.o.o, nosioci dozvola za lekove koji sadrže diklofenak i namenjeni su za sistemsku primenu, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledili su pismo zdravstvenim radnicima o važnim ograničenjima terapijske primene ovih lekova, a koji su ishod procene njihove kardiovaskularne bezbednosti sprovedene u Evropi. Korist primene diklofenaka veća je od rizika, međutim, trenutno dostupni podaci ukazuju na povećanje rizika za nastanak arterijske tromboembolije pri primeni diklofenaka koji je vrlo sličan riziku koji se javlja pri primeni selektivnih COX-2 inhibitora.

Primena diklofenaka od sada je kontraindikovana kod pacijenata kojima je ustanovljena kongestivna insuficijencija srca NYHA (New York Heart Association) klase II-IV, ishemijska bolest srca, bolest perifernih arterija ili cerebrovaskularna bolest. Kod pacijenata koji imaju značajne faktore rizika za razvoj kardiovaskularnih događaja (hipertenzija, hiperlipidemija, dijabetes melitus i pušenje), terapiju diklofenakom treba započeti tek nakon pažljive procene. Kod svih pacijenata potrebno je primenjivati najmanju efektivnu dozu u najkraćem mogućem vremenskom periodu potrebnom za kontrolu simptoma.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .