Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti utvrđivanja divljeg-tipa RAS gena (egzoni 2, 3 i 4 KRAS i NRAS) pre započinjanja terapije lekom Vectibix® (panitumumab)

Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti utvrđivanja divljeg-tipa RAS gena (egzoni 2, 3 i 4 KRAS i NRAS) pre započinjanja terapije lekom Vectibix® (panitumumab)
Kompanija PharmaSwiss u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), ovim putem želi da Vas obavesti o sledećem:

Sažetak:

  • Pre započinjanja terapije lekom Vectibix® neophodno je dokazati prisustvo divljeg tipa RAS gena (egzoni 2, 3 i 4 KRAS i NRAS)
  • RAS mutacioni status treba odrediti u laboratoriji sa iskustvom koja koristi validiranu metodu
  • Od sada je kontraindikovana kombinacija leka Vectibix® sa hemioterapijom koja sadrži oksaliplatin (npr. terapijski protokol FOLOFOX) kod
    pacijenata sa mutiranim RAS genima i kod pacijenata kod kojih status RAS gena nije poznat
  • Primećeno je skraćenje preživljavanja bez progresije bolesti (PFS) i ukupnog preživljavanja (OS) kod pacijenata sa RAS mutacijama izvan egzona 2 KRAS
    gena, koji su primali lek Vectibix® u kombinaciji sa FOLFOX hemioterapijom u poređenju sa pacijentima koji su primali samo FOLFOX

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.