Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti utvrđivanja divljeg-tipa RAS gena (egzoni 2, 3 i 4 KRAS i NRAS) pre započinjanja terapije lekom Vectibix® (panitumumab)