Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva Cavafix

Proizvođač B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, 34212, Melsungen, Nemačka izdao je Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva Cavafix Tip: Certo; Certo with Splittocan; Certodyn; MT; Duo – Kateter, centralni venski, kataloški brojevi: 4152557; 4152573; 4152751; 4153359; 4153383; 4153553; 4153588; 4153758; 4153766; 4154550; 4154584; 4154754; 4172574; 4173350; 4173384; 4173554; 4173589; 4173759; 4180550; 4180755; 4180550A; 4180755A. Detaljnije

Objavljeno u kategoriji: Vesti