Odstupanje od standarda kvaliteta leka Levomax, film tablete 10×500 mg