Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Synergy Dual-program Implantable Neurostimulator Model: 7427

Proizvođač Medtronic Inc., 710 Medtronic Parkway N.E., Minneapolis MN 55432, SAD., je izdao Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu:

    Synergy Dual-program Implantable Neurostimulator Model: 7427 – Neurostimulator, za spinalnu i perifernu stimulaciju

Elektrodni kateter za stimulaciju kičmene moždine („SCS”) je deo sistema za neurostimulaciju za terapiju bola. Sistem za neurostimulaciju isporučuje blage električne impulse u područje u blizini kičme. Neurostimulator se ugraduje hirurški ispod kože, i to najčešće u abdomen ili gornji deo gluteusa. Uređaj isporučuje blage električne impulse u područje u blizini kičme kroz jedan ili vise elektrodnih katetera za stimulaciju kičmene moždine („SCS”) koji je ugrađen u kičmu.

Detaljnije