Rezultati Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije u 2013. godini

Rad Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) odražava se kroz potvrdu kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti kako novih tako i postojećih lekova u Srbiji kao i kroz dostupnost savremenih terapijskih opcija pacijentima odnosno stručnih informacija namenjenih lekarima i farmaceutima.

Agencija je u prethodnoj godini uspela da ostvari najbolji poslovni rezultat za devet godina postojanja, skoro duplirajući dobit od svojih usluga. Da bi se ovo postiglo, pored izuzetnih napora zaposlenih kako bi se obavio što veći broj poverenih poslova, izvršena je sveobuhvatna racionalizacija troškova i temeljna unutrašnja reforma u svrhu optimalnijeg rada.

Detaljnije