Poseta Nj.E. Ambasadora Majkla Devenporta, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji ALIMS-u

20. marta 2014., Nj.E. Ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, će posetiti Agenciju za lekova i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Svrha posete je da se stekne uvid o rezultatima i pozitivnim posledicama prethodnih projekata EU koji su podržavali unapređenje ALIMS-a, kao i tržište lekova u Srbiji.
U periodu od 2006. do 2009. godine, najznačajniji takav projekat je bio Tvining projekat sa odgovarajućim francuskim agencijama za humane i veterinarske lekove. Od 2009. godine, ALIMS sarađuje sa Evropskom agencijom za lekove (EMA) u okviru projekat koji podržava EU Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Ambasador će takođe razgovarati sa predstavnicima ALIMS-a o daljoj harmonizaciji sa zakonodavstvom EU u oblasti lekova, kao i o mogućnostima za intenziviranje do sada plodne saradnje srpske Agencije i regulatornih tela EU, u specifičnim oblastima kao što su bezbednost lekova, borba protiv falsifikovanih lekova, klinička ispitivanja, medicinska sredstva, itd. Domaćin ambasadoru će biti Dr. Saša Jaćović, direktor ALIMS-a, koji će organizovati i obilazak Nacionalne kontrolne laboratorije Agencije.

PRETHODNA POMOĆ EU

Početkom 2002.godine, u okviru perioda urgentne pomoći Srbiji, EU je finansirala pomoć u izradi pravnog okvira za farmaceutski sektor. U želji da regulišu sektor, nacionalna regulatorna tela su iskoristila ovu tehničku pomoć da bi postavila osnove za uspostavljanje Nacionalne agencije za lekove, u skladu sa dosadašnjom praksom EU, i unaprede svoje laboratorijske kapacitete za kontrolu kvaliteta.
EU je finansirala izgradnju unapred izgrađene zgrade za ALIMS, njenu sofisticiranu opremu za testiranje lekova, zajedno sa serverima i drugim IT opremom.
Najzad, EU je obezbedila i podršku Francuske nacionalne agencije za lekove kroz tvining projekat u kom su francuski stručnjaci pružali obuku na radnom mestu i radili zajedno sa osobljem ALIMS-a na razvijanju procedura, standarda i ostalih regulativa koje se tiču svakodnevnog rada, sada već čuvene ALIMS.
Investicija EU od više od četiri miliona evra počev od januara 2002. do jula 2008. godine visoko se rangira na listi ovakvih akcija u Srbiji. Rad ALIMS-a danas je potvrda toga.