Anketa o zadovoljstvu korisnika ALIMS

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je u svojoj dosadašnjoj praksi veliki napor uložila kako bi poboljšala kvalitet svog rada i pacijentima u Srbiji obezbedila kvalitetne, bezbedne i efikasne lekove i medicinska sredstva. Stoga je kontinuirano unapređenje kvaliteta usluge jedan od osnovnih principa sertifikovanog sistema menadžmenta kvalitetom Agencije, a intenzivna saradnja sa klijentima imperativ našeg postojanja.
I ove godine dostavljamo Vam Anketu za utvrđivanje stepena ispunjenja očekivanja korisnika usluga ALIMS i njihovog zadovoljstva pruženim uslugama, jer smatramo da bi Vaše mišljenje, predlozi i sugestije, doprineli unapređenju našeg sistema menadžmenta kvalitetom, povećanju efikasnosti Agencije i unapređenju naše saradnje.
Anketu možete preuzeti OVDE .