Zaštita životne sredine

U cilju podizanja svesti javnosti o pravilnom odglaganju otpada na sajtu Agencije za lekove i medicnska sredstva Srbije postavljena je prezentacija Upravljanje otpadom u ALIMS-u u delu O Agenciji / Prezentacije

Objavljeno u kategoriji: Vesti