Obaveštenje

Na strani Regulativa objavljen je Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 2/2014) sa ispravkama koje su objavljene u “Službenom glasniku RS”, br.
14/2014 od 7.2.2014. godine.