Pitanja i odgovori o kombinovanim hormonskim kontraceptivima: informacije za pacijentkinje

Nedavno je na nivou Evrope sprovedena sveobuhvatna procena odnosa koristi i rizika primene kombinovanih hormonskih kontraceptiva, s posebnim osvrtom na rizik nastanka krvnih ugrušaka koji je povezan s primenom ovih lekova.

Ovim putem ALIMS želi da pruži više informacija o riziku nastanka krvnih ugrušaka, uključujući informacije o stanjima koja povećavaju rizik od ugruška, informacije o znakovima i simptomima krvnog ugruška i informacije o tome kada je potrebno reći lekaru ili farmaceutu da koristite ove lekove.

S obzirom na to da se nedavna procena odnosa koristi i rizika kombinovanih hormonskih kontraceptiva odnosila upravo na rizik nastanka krvnih ugrušaka, u ovom dokumentu navodi se niz informacija upravo o tom riziku. Međutim, važno je zapamtiti da su kombinovani hormonski kontraceptivi vrlo efikasni lekovi za sprečavanje neplanirane trudnoće, a da je ukupni rizik od krvnih ugrušaka nizak. Za većinu žena, korist primene ovih lekova daleko nadmašuje nizak rizik od ozbiljnih neželjenih reakcija.

Ove informacije se ne odnose na lekove koji sadrže samo progestagen, a ne sadrže etinilestradiol ili estradiol.

Pitanja i odgovore o kombinovanim hormonskim kontraceptivima možete pogledati ovde .

Takođe sažete informacije o riziku nastanka krvnih ugrušaka dostupne su i u vidu dokumenta Važne informacije za pacijentkinje o riziku nastanka krvnih ugrušaka pri primeni kombinovanih hormonskih kontraceptiva koji možete pogledati ovde .