Kombinovani hormonski kontraceptivi – razlike u riziku od tromboembolije između različitih lekova, značaj individualnih faktora rizika, oprez radi uočavanja znakova i simptoma tromboembolije

Kompanije Bayer d.o.o, Merck Sharp&Dohme d.o.o i Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledile su pismo zdravstvenim radnicima kojim ih obaveštavaju o rezultatima procene koja je sprovedena širom Evrope i najnovijim dokazima o riziku nastanka tromboembolije povezane sa primenom određenih kombinovanih hormonskih kontraceptiva (KHK). Pismo je namenjeno svim lekarima koji propisuju kontraceptive, kao i svim zdravstvenim radnicima kojima mogu da se obrate pacijentkinje sa potencijalnom tromboembolijom nastalom usled primene KHK.

– Ova procena potvrđuje ranije saznanje da je nivo rizika za pojavu venske tromboembolije (VTE) mali kod svih niskodoznih KHK (etinilestradiol <50 mikrograma). - Trenutno dostupni podaci ukazuju da od svih KHK, KHK koji sadrže progestagene: levonorgestrel, noretisteron ili norgestimat, imaju najniži rizik nastanka VTE. - Prilikom propisivanja KHK potrebno je posebno obratiti pažnju na postojeće individualne faktore rizika kod svake žene ponaosob, a posebno na one faktore rizika vezane za VTE, kao i na razlike u riziku za VTE između različitih lekova. - Žena koja koristi KHK i nema nikakvih problema, ne treba da prekida terapiju. - Ne postoje dokazi o različitom riziku za razvoj arterijske tromboembolije (ATE) kod niskodoznih KHK (etinilestradiol <50 mikrograma). - Kod većine žena koristi od primene KHK u velikoj meri nadmašuju rizike nastanka ozbiljnih neželjenih reakcija. Sada je naglasak na značaju individualnih faktora rizika kod svake žene, potrebi da se oni redovno iznova procenjuju, kao i podizanju svesti o znacima i simptoma VTE i ATE koje ženama treba objasniti prilikom propisivanja KHK. - Kako bi se obezbedila dodatna minimizacija rizika povezanih sa primenom KHK dostupan je materijal koji lekari mogu koristiti tokom propisivanja KHK: Kontrolna lista za lekare koji propisuju kombinovane hormonske kontraceptive. Kontrolnu listu možete preuzeti ovde .

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .