Novi obrasci za uvoz neregistrovanog leka, odnosno medicinskog sredstva koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava

Na snagu je stupio Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 2/2014).
Na sajtu Agencije, u oblasti Regulativa postavljeni su novi obrasci:

  • Zahtev za uvoz neregistrovanog leka, odnosno medicinskog sredstva koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava
  • Predlog za uvoz neregistrovanog leka, odnosno medicinskog sredstva koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava za određenog pacijenta ili grupu pacijenata