Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti ondansetrona (Ondasan®) sa dozno-zavisnim produženjem QT intervala – revidirane informacije o doziranju intravenskog oblika ondansetrona

Kompanija SLAVIAMED d.o.o. u saradnji sa Agencijom sa lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama vezanim za doziranje intravenskog oblika ondansetrona koji se koristi za lečenje mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom. Ovo pismo sadrži i nova uputstva za ponavljano doziranje i primenu kod starijih pacijenata.

Informacije u ovom pismu predstavljaju dodatak prethodnom pismu zdravstvenim radnicima koje im je upućeno u septembru 2012, u kome je navedena nova maksimalna pojedinačna intravenska doza ondansetrona za odrasle pacijente (pismo je dostupno na sajtu Farmakovigilanca/Bezbednosne informacije ).

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .