Nove informacije o teškim kožnim reakcijama povezanim sa primenom leka Xeloda® (kapecitabin)

Kompanija Roche d.o.o. u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) ovim putem želi da Vas obavesti o novim važnim informacijama koje se odnose na bezbednost primene leka Xeloda®.
Veoma retki slučajevi teških kožnih reakcija kao što su Stevens-Johnson-ov sindrom (SJS) i toksična epidermalna nekroliza (TEN), u nekim slučajevima sa fatalnim ishodom, zabeleženi su tokom terapije lekom Xeloda®.

Zdravstveni radnici moraju biti oprezni zbog mogućnosti nastanka ovakvih reakcija i ukoliko se one jave moraju odmah prekinuti terapiju lekom Xeloda® i obezbedeti adekvatno lečenje, a pacijente treba upozoriti o mogućnosti nastanka ovakvih reakcija i uputiti ih da hitno potraže medicinsku pomoć ako primete bilo kakve simptome kožnih reakcija.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .