Održan skup ALIMS-a uz podršku kancelarije Svetske zdravstvene organizacije

Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je 27.12.2013. u Boegradu održala stručni skup „Uloga Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije u obezbeđenju pouzdanih informacija o lekovima i medicinskim sredstvima“. Ovaj skup je realizovan uz podršku Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu a bio je namenjen pre svega farmaceutima u državnim i privatnim apotekama, kao i bolničkim apotekama kao i predstavnicima farmaceutske industrije.
Skup je okupio preko 70 učesnika iz cele Srbije koji su kroz veći broj predavanja eksperata Agencije imali priliku da se edukuju na temu informacija o lekovima kao integralnog dela Nacionalne politike lekova, zatim o indikatorima procene racionalne terapije lekovima, i pokazateljima prometa i potrošnje lekova za upotrebu kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini. Takođe su predstavljena i iskustva u odobravanju oglašavanja lekova i medicinskih sredstava, u proceni inovativnosti lekova i farmakoekonomskih pokazatelja i promotivnih materijala, a odvojeno je vreme i za farmakovigilncu i vigilancu medicinskih sredstava. Predstavljen je i integralni informacioni sistem Agencije, kao i publikacije i internet stranica Agencije, i konačno učesnici su učestvovali i u radionici na temu odobravanja promotivnog materijala.
Ovo je bila prilika da se farmaceutima prenesu informacije o poslovima kojima se Agencija bavi, i pojača saradnja ovih zdravstvenih radnika sa Agencijom, i po ocenama učesnika se ovaj cilj u potpunosti postigao.

Objavljeno u kategoriji: Vesti