Pismo zdravstvenim radnicima: Ograničenje primene leka Trobalt® (retigabin)

Ograničenje primene leka Trobalt® (retigabin) – terapija može dovesti do pigmentnih promena u okularnom tkivu (uključujući retinu), kao i koži, usnama i/ili noktima.

Kompanija GlaxoSmithKline (GSK), u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), želi da Vas obavesti o ograničenju u indikaciji za lek Trobalt® (retigabin) koje se sprovodi kao posledica analize evidentiranih izveštaja o pigmentnim promenama, ali i da Vas obavesti o preporukama za praćenje ovih promena.
Lek Trobalt® će se od sada isključivo primenjivati kao dodatna terapija u lečenju terapijski-rezistentnih parcijalnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije, kod pacijenata sa epilepsijom starosti 18 godina i starijih, kod kojih primena drugih odgovarajućih kombinacija lekova nije dovela do adekvatnog terapijskog odgovora ili se nije dobro podnosila.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .