Pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa ograničenjem primene lekova koji sadrže hidroksietil skrob (HES)

Kompanije Hemofarm A.D, B. Braun Adria RSRB d.o.o. i Peyton Medical d.o.o, nosioci dozvola za lekove koji sadrže hidroksietil skrob (Hetasorb 6% i 10% rastvor za infuziju, Tetraspan 6% i 10% rastvor za infuziju, Voluven 6% rastvor za infuziju) u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputili su pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa ograničenjem primene lekova koji sadrže hidroksietil skrob (HES).

Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .
Detaljnije
Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca-Prijavljivanje neženjenih reakcija na lekove